Allmän info:

 - Så förhåller vi oss till Coronaviruset

 

Tisdag den 10 mars ändrade Folkhälsomyndigheten risknivån till den högsta – mycket hög risk  för   samhällsspridning i Sverige. Alla med förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läs mer om hur vi jobbar med att förebygga att smittan sprider sig och hur du som kund bör tänka och agera. 

 

    Vi behöver alla hjälpas åt att försvåra för coronaviruset att sprida sig. På den här sidan kan du läsa mer om hur
    vi jobbar med att förebygga att inte     smittan sprider sig och hur du som kund ska tänka och agera.

    Vi bryr oss om dig, din familj och våra medarbetare och ber dig därför att tänka på några olika saker:

 • Besök oss inte om du har några sjukdomssymtom. Det gäller såväl våra kunder som våra leverantörer. Vi uppmanar dig istället att ringa eller mejla.
 • Om du eller någon i din familj är sjuk – boka då av behandlingen i tid. Vi vill inte riskera att våra medarbetare utsätts för smittan eller riskerar att föra den vidare till andra kunder. 
 • Vi vill be dig som har inbokade besök i närtid och är sjuk eller har symtom att avboka dem.
 • Innan våra kunder besöker oss kommer vi att fråga om ditt hälsotillstånd.
  Om du har några symtom på luftvägsinfektion flyttas besöket fram. Om våra medarbetare uppfattar att du har symtom på luftvägsinfektion vid besöket, kommer de att avbryta besöket och be dig återkomma när du är symtomfri.
 •  Våra medarbetare har fått förhållningsregler som innebär att de genomför besöket med försiktighet,
  Vi använder skyddshandskar samt med extra god handhygien efteråt.

  Vi tar vårt samhällsansvar

   För att minska en eventuell spridning till riskgrupper och för att minska risken för högt tryck på sjukvården kommer vi bland annat att

 • inte hälsa genom att ta i hand
 • tänka extra mycket på god handhygien (tvätta händer och använda handsprit) – gör gärna det du också
 • uppmana all personal som har förkylningssymtom att stanna hemma för att minska risken för att smitta.

    Detta görs enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för coronaviruset covid-19.

     svars- och behandlingstider

    Tänk på att våra behandlingstidertider generellt kan komma att bli färre under en tid, om det är så att vi till exempel får medarbetare
    som blir sjuka och måste stanna hemma. Det kan också bli så att vi tvingas prioritera om våra arbetsuppgifter under en tid.
   Vi hoppas och tror att du har förståelse för detta.

   Stanna hemma om du är sjuk

   Du som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksam på något av symptomen som hosta, andningssvårigheter eller feber.
   Har du sådana symptom ska du inte bege dig till en vårdinrättning. Istället ska du stanna hemma och kontakta Vårdguiden på
    telefonnummer 1177  för att få information om vart du ska vända dig.

© 2024 Karolinas Medicinska Fotvård
Information om cookies